Sieć Ratunkowo - Alarmowa

Linia Życia + Radio Życia = SIEĆ ŻYCIA®

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • To w pełni profesjonalny, całodobowy system bezpieczeństwa, skuteczny na terenie całej Polski. 
  • Powstała dla Twojego bezpieczeństwa.
  • Prowadzona przez ratowników Sztabu Ratownictwa SKSR, którzy od lat działają na rzecz Obrony Cywilnej.
  • Współdziała z Policją, Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym oraz innymi służbami.
  • Stosuje najnowsze osiągnięcia techniczne.
  • W jej skład wchodzą dwa podstawowe podsystemy:

        -„Linia Życia®” system oparty o linie telefoniczne,

        -„Radio Życia®” system oparty o łączność bezprzewodową.

Powiedz o nas znajomym – możesz w ten sposób uratować komuś życie !