Ile to kosztuje? 

__________________________________________________________________

 
Korzystanie z naszej sieci jest bezpłatne,
jej działania utrzymujemy ze środków własnych stowarzyszenia. 
Członkowie organizacji deklarują niewielkie składki członkowskie,
które podstawowo wynoszą 20 zł miesięcznie.
__________________________________________________________________
  
Osoby korzystające z Przycisku Sieci Życia przy pomocy własnego aparatu telefonicznego,
mogą zadeklarować dowolną kwotę składek członkowskich np. 5 zł miesięcznie. __________________________________________________________________
 
Powstańcy Warszawscy i Kombatanci,
korzystający z Przycisku Sieci Życia przy pomocy aparatu telefonicznego, 
mogą zostać zwolnieni z zadeklarowania składek członkowskich.
  __________________________________________________________________
 
Podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej,
korzystający z Przycisku Sieci Życia przy pomocy aparatu telefonicznego, 

mogą zostać zwolnieni z zadeklarowania składek członkowskich.

 __________________________________________________________________
 

  Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
korzystające z Przycisku Sieci Życia przy pomocy aparatu telefonicznego,
mogą zostać zwolnione z zadeklarowania składek członkowskich.  

 

 __________________________________________________________________

 

 Krajowa Sieć Alarmowa SKSR, Zabezpieczenie i ochrona domu mieszkania firmy przed włamaniem, Centrum Alarmowe, teleopieka alarm dla osób starszych w razie zasłabnięcia, Przycisk Sieci Życia 

__________________________________________________________________ 

Powiedz o nas znajomym – możesz w ten sposób uratować komuś życie!