OGÓLNOPOLSKI SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

KRAJOWA SIEĆ ALARMOWAAlarmy monitoring, Zabezpieczenie i ochrona domu mieszkania firmy przed włamaniem, Centrum Alarmowe, teleopieka alarm dla osób starszych w razie zasłabnięcia, Przycisk Sieci Życia

 

Włamanie 
  
Napad 
 
Pożar 
 
Gaz 
 

Zasłabnięcie 

  Zadbaj o to, żeby Twoi bliscy już nigdy nie byli pozostawieni sami sobie!
 

Nasza Sieć to:

 • Profesjonalny, supernowoczesny monitoring systemów alarmowych.

 • Skuteczne zabezpieczenie i ochrona domu, mieszkania, firmy przed włamaniem, pożarem i wybuchem gazu.

 • Natychmiastowe wezwanie pomocy w przypadku napadu.

 • Przycisk Sieci Życia® zapewnia natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej lub innych osób (np. rodziny czy sąsiadów) w przypadku zasłabnięcia.

 • Bezpłatne porady jaki wybrać alarm do domu, mieszkania lub firmy.

 

Sieć działa na zasadach Non-Profit. 

 Korzystanie z Sieci jest bezpłatne - wystarczy przystąpić do naszego stowarzyszenia.

 
Bank ♦ Instytucja ♦ Firma ♦ Dom ♦ Mieszkanie ♦ Działka
W Polsce średnio co 5 minut ma miejsce włamanie,
co 29 minut rozbój, co 5 godzin gwałt, co 10 godzin zabójstwo.
Ponad 200 tysięcy osób umiera rocznie w wyniku zawału serca.
 
Można - wręcz trzeba zapobiegać takim przypadkom. 
 

Posłuchaj audycji na temat naszej Sieci:

Radio PARADA - wywiad z prezesem Sztabu Ratownictwa SKSR. 

Radio PARADA - skuteczna akcja Sztabu Ratownictwa SKSR i Policji.

 
Powiedz o nas znajomym − możesz w ten sposób uratować komuś życie!
  

 

W tym dziale publikowane są komunikaty, materiały i informacje dla członków Krajowej Sieci Alarmowej SKSR, oraz dla jej przedstawicieli i instalatorów. 

Dostęp wymaga zalogowania się do witryny z uprawnieniami członka Sieci.

W celu otrzymania w witrynie uprawnień członka KSA SKSR należy po zarejestrowaniu użytkownika, zgłosić taką prośbę do administratora serwisu na adres: admin@ratownictwo.org  

 

 

Podstawowe cele Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej

I. Celem SKSR jest:

 • Niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska.
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom życia, zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska.
 • Upowszechnianie i obrona wolności i praw człowieka, praw obywatelskich oraz demokracji.
 • Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym.
 • Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 • Upowszechnianie integracji międzynarodowej.
 • Popularyzacja i upowszechnianie łączności radiowej.

II. SKSR realizuje swoje cele zwłaszcza przez:

 • Prowadzenie działań mających na celu niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska,
 • Prowadzenie działań na rzecz ochrony życia, zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska,
 • Prowadzenie działań mających na celu pomoc ludziom niepełnosprawnym,
 • Prowadzenie działań mających na celu pomoc ludziom w obronie ich praw,
 • Prowadzenie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • Prowadzenie działań profilaktycznych i przeciwdziałających związanych z celami Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie wymiany doświadczeń w dziedzinach związanych z celami Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie szkolenia w zakresie związanym z działalnością Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie współpracy z podmiotami działającymi w zakresie ratowania życia ludzkiego, bezpieczeństwa, oraz innymi, mającymi związek z zakresem działalności Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie społecznej oceny prawidłowości działania instytucji i władz państwowych,
 • Opracowywanie i występowanie z wnioskami dotyczącymi spraw mających związek z zakresem działalności Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie działalności wychowawczej zmierzającej do podniesienia poziomu moralnego, etycznego i kwalifikacji w zakresie związanym z działalnością Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i obronę praw konsumentów,
 • Popieranie wynalazczości, racjonalizatorstwa oraz produkcji związanych z zakresem działalności Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie współpracy z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie działalności Stowarzyszenia,
 • Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania łączności radiowej,
 • Inicjowanie i podejmowanie z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów innej działalności zmierzającej do realizacji swych statutowych celów i zadań.

Zobacz też → Rola i zadania Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej

 

 

                                                              NET LIFE 

ALARM - Rescue Network 

   

Operates in professional radio-communication band on the territory of the whole country. It is managed by the life guards from the Life-Saving staff of National Life-Saving and Alarm Network, which, from 1990, is an important link of the National System for Detection of Hazards and Alarming of the Civil Defence. Its creation is the result of many years of experience and devoted work of many thousands of life guards. The network is supported and maintained by the instalments of the association and possible subventions. It was created for Your safety!

NET LIFE will provide its users with:

A nation wide, round the clock, immediate possibility of calling such services as police, fire brigade or ambulance.

What offers the possession of NET LIFE in comparison with traditional communication ways:

Possibility to obtain an immediate assistance irrespective of the place you are at. Time saving and efficiency of actions in the situation of direct hazard. Quicker exchange of information and notification on the event on the territory of the whole country. Possibility to send messages on missing persons or stolen vehicles.

ATTENTION !

NET LIFE may be connected to existing protection installations:

Alarm installations in residential sector, industrial sector and other type of space, to alarm systems in cars, to fire alarm and gas sensors and to automatic heart stimulators. In each of these applications NET LIFE operates in an equally efficient manner: in hazardous situation (fire, burglary, gas hazard, heart troubles), it will automatically send a signal to the network operator on a standby who identifies it immediately and notifies relevant services.

NET LIFE Who will use NET LIFE ?

Every one may become a NET LIFE user, individuals as well as institutions, companies, taxi corporations, security agencies, volunteer citizens guard committees, industrial networks, etc.

How does NET LIFE work in a specific situation?

In a situation of direct danger, NET LIFE makes it possible to call immediately for help.  All you have to do is press the transmit button (in the case of alarm installations, this is done automatically). The radiotelephone sends your ID, by which you are identified and localised. Such quick notification of the event increases the chances of receiving an efficient help by the victim.

What do we have to do to become a NET LIFE user?

It only takes to have an mobile phone or an alarm system and register with the Life-saving Staff of National Life-Saving and Alarm Network.

How much does it cost?

Usage of NET LIFE is free of charge. The only cost you might have to bear is an insignificant instalment for the association - 20 PLN (5 €).


Where to find more information on NET LIFE ?

All you have to do is get in touch with the nearest regional Life-saving Staff of National Life-Saving and Alarm Network, or directly with the National Staff.

 

Dlaczego warto się zabezpieczyć?

 

W Polsce średnio co 5 minut ma miejsce włamanie, 
co 29 minut rozbój, co 5 godzin gwałt, co 10 godzin zabójstwo.

Ponad 200 tysięcy osób umiera rocznie w wyniku zawału serca.
 
Jako ratownicy wiemy, że można, a wręcz trzeba zrobić więcej, aby zapobiegać takim przypadkom.
 
WŁAMANIE
 • Najczęściej ludzie zakładają instalacje alarmowe dopiero wtedy, gdy ich okradną  - Ty nie czekaj.

 • Warto zabezpieczyć mieszkanie zwłaszcza przed wyjazdem na urlop lub weekend.

 • Jeżeli masz domek letniskowy to pomyśl też o nim.

 • Pamiętaj - Alarm to najskuteczniejsze zabezpieczenie i ochrona domu, mieszkania i firmy.

 

NAPAD,  ZAWAŁ SERCA itp. 

Mały  breloczek  z  przyciskiem  umożliwi  Ci  natychmiastowe  wezwanie  pomocy!

 • Coraz częściej  mają  miejsce  przypadki  brutalnych  napadów, także na ludzi niezamożnych. Mały breloczek z przyciskiem wysyłającym sygnał o napadzie zapewni Ci w każdej chwili możliwość wezwania pomocy. Możesz też w swoim telefonie przycisnąć przycisk zaprogramowany na wysyłanie wezwania pomocy do naszej sieci, nie musisz nic mówić - nasz system automatycznie rozpozna skąd wysłano wezwanie.  

 • Rozwiązanie  to   ma   zastosowanie   również   w   przypadku   wystąpienia   nagłego zagrożenia życia przez zawał serca itp. Chory często w takich sytuacjach nie ma siły wybrać odpowiedni numer, zaczekać na połączenie i powiedzieć gdzie, co i komu się stało. Z reguły jednak jest w stanie przycisnąć przycisk Sieci Życia® w breloczku, który nosi przy sobie lub ma zaprogramowany w telefonie i tym samym natychmiast wezwać pomoc.  

 • Do korzystania z Sieci Życia® można też wykorzystywać występujące na rynku urządzenia (różnego typu opaski z przyciskiem SOS, centralki itp.) dedykowane dla seniorów. Należy tylko przed zakupem skonsultować z nami czy dane urządzenie jest w stanie wysłać sygnał alarmowy.
Zadbaj o to, żeby Twoi bliscy już nigdy nie byli pozostawieni sami sobie.
 
 UWAGA

Osoby w trudnej sytuacji materialnej, których nie stać na zakupienie zestawu z breloczkiem do natychmiastowego wzywania pomocy, mogą zwrócić się do Sztabu Ratownictwa SKSR o nieodpłatne wyposażenie ich w taki sprzęt.

POŻAR

Natychmiastowe wykrycie pożaru daje możliwość stłumienia ognia w zarodku i zapobiega powstaniu olbrzymich strat. W przypadku powstania pożaru w nocy, Ty i Twoi  bliscy mogą ulec zatruciu czadem. Warto się przed taką ewentualnością zabezpieczyć.

GAZ

Nigdy nie mamy pewności, że istniejąca w budynku instalacja gazowa jest w każdym miejscu w pełni szczelna. Zgromadzony gaz w piwnicy czy w mieszkaniu sąsiada może wysadzić w powietrze cały budynek. Systematycznie, co jakiś czas dochodzi do wybuchu ulatniającego się gazu. Zadbaj o to, aby tym razem to nie był Twój dom...

 

Sieć Ratunkowo - Alarmowa

Linia Życia + Radio Życia = SIEĆ ŻYCIA®

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • To w pełni profesjonalny, całodobowy system bezpieczeństwa, skuteczny na terenie całej Polski. 
 • Powstała dla Twojego bezpieczeństwa.
 • Prowadzona przez ratowników Sztabu Ratownictwa SKSR, którzy od lat działają na rzecz Obrony Cywilnej.
 • Współdziała z Policją, Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym oraz innymi służbami.
 • Stosuje najnowsze osiągnięcia techniczne.
 • W jej skład wchodzą dwa podstawowe podsystemy:

        -„Linia Życia®” system oparty o linie telefoniczne,

        -„Radio Życia®” system oparty o łączność bezprzewodową.

Powiedz o nas znajomym – możesz w ten sposób uratować komuś życie !

 

 

Co zapewnia nasza Sieć?

 • Ogólnopolską, całodobową, natychmiastową pomoc w sytuacjach takich jak: napady, włamania, pożary, rozszczelnienie się instalacji gazowej,
  wystąpienie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.
   

 •  Błyskawiczną i dokładną lokalizację miejsc, z których wysyłane są sygnały alarmowe. 

 • Natychmiastowe wezwanie Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego 
  lub wskazanych osób.
   

 • W porównaniu z innymi, oszczędność czasu, szybkość i skuteczność akcji ratunkowej.

 

Alarmy monitoring, Zabezpieczenie i ochrona domu mieszkania firmy przed włamaniem, Centrum Alarmowe, teleopieka alarm dla osób starszych w razie zasłabnięcia, Przycisk Sieci Życia

Powiedz o nas znajomym – możesz w ten sposób uratować komuś życie!

 

Jak działa „Sieć Życia®” w konkretnej sytuacji ?

Zasada działania jest prosta i skuteczna:

 • Jeżeli masz system alarmowy, wystarczy go zaprogramować na wysyłanie sygnałów do naszej sieci. Reagujemy na takie sygnały o zagrożeniu jak: włamanie, napad, pożar, ulatniający się gaz, zagrożenie życia - zawał serca itp.

 • W sytuacji bezpośredniego zagrożenia (np. napad czy zawał serca) wciskasz specjalny przycisk Sieci Życia®, który wysyła sygnał alarmowy.

 • Możesz też z telefonu komórkowego lub stacjonarnego, funkcją szybkiego wybierania (wciskasz jeden przycisk przypisany do Sieci Życia®) wywołać numer alarmowy wpisany do pamięci, nie musisz nic mówić - nasz system automatycznie rozpozna skąd wysłano wezwanie.

 • Do korzystania z Sieci Życia® można też wykorzystywać występujące na rynku urządzenia (różnego typu opaski z przyciskiem SOS, centralki itp.) dedykowane dla seniorów. Należy tylko przed zakupem skonsultować z nami czy dane urządzenie jest w stanie wysłać sygnał alarmowy.

 • Sygnał to Twój kod identyfikacyjny - miejsce i rodzaj zagrożenia.

 • Natychmiast po odebraniu sygnału jesteś dokładnie zlokalizowany (np. ulica, pomieszczenie, teren poza miastem).

 • Operator błyskawicznie kieruje odpowiednie służby lub wskazane przez Ciebie osoby na miejsce wezwania pomocy. 

 

Powiedz o nas znajomym – możesz w ten sposób uratować komuś życie !

 

Kto może korzystać z sieci?
 
 
Użytkownikiem sieci może być każdy:
 
 
  osoby prywatne    ›  firmy    ›  instytucje    ›  urzędy    ›  banki etc.

Powiedz o nas znajomym - możesz w ten sposób uratować komuś życie!

 

Ile to kosztuje? 

__________________________________________________________________

 
Korzystanie z naszej sieci jest bezpłatne,
jej działania utrzymujemy ze środków własnych stowarzyszenia. 
Członkowie organizacji deklarują niewielkie składki członkowskie,
które podstawowo wynoszą 20 zł miesięcznie.
__________________________________________________________________
  
Osoby korzystające z Przycisku Sieci Życia przy pomocy własnego aparatu telefonicznego,
mogą zadeklarować dowolną kwotę składek członkowskich np. 5 zł miesięcznie. __________________________________________________________________
 
Powstańcy Warszawscy i Kombatanci,
korzystający z Przycisku Sieci Życia przy pomocy aparatu telefonicznego, 
mogą zostać zwolnieni z zadeklarowania składek członkowskich.
  __________________________________________________________________
 
Podopieczni Ośrodków Pomocy Społecznej,
korzystający z Przycisku Sieci Życia przy pomocy aparatu telefonicznego, 

mogą zostać zwolnieni z zadeklarowania składek członkowskich.

 __________________________________________________________________
 

  Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
korzystające z Przycisku Sieci Życia przy pomocy aparatu telefonicznego,
mogą zostać zwolnione z zadeklarowania składek członkowskich.  

 

 __________________________________________________________________

 

 Krajowa Sieć Alarmowa SKSR, Zabezpieczenie i ochrona domu mieszkania firmy przed włamaniem, Centrum Alarmowe, teleopieka alarm dla osób starszych w razie zasłabnięcia, Przycisk Sieci Życia 

__________________________________________________________________ 

Powiedz o nas znajomym – możesz w ten sposób uratować komuś życie! 

 

 Gdzie kupić sprzęt alarmowy?

System alarmowy można kupić u dowolnego instalatora. Przed dokonaniem zakupu radzimy skonsultować z nami rodzaj i typ urządzeń jakie mają być zastosowane. Możemy też pomóc w dobraniu odpowiedniego sprzętu i znalezieniu odpowiedniego instalatora, który taki system założy.

Zalecamy zastosowanie jednej z central alarmowych firmy SATEL (CA-6, CA-10 lub INTEGRA). System alarmowy jest fabrycznie przystosowany do wysyłania sygnałów alarmowych poprzez standardową komutowaną, analogową linię telefoniczną. Linia telefoniczna może być zastąpiona lub zdublowana przez moduł SATEL GSM4, LT1, LT2, GSM-X lub dowolny terminal GSM z wyjściem komutowanej linii analogowej.

Ponadto do wzywania pomocy w przypadku napadu lub zasłabnięcia można wykorzystać zwykły telefon. Z telefonu komórkowego lub stacjonarnego, funkcją szybkiego wybierania (wciskasz jeden przycisk przypisany do Sieci Życia®) wywołać numer alarmowy wpisany do pamięci, nie musisz nic mówić - nasz system automatycznie rozpozna skąd wysłano wezwanie.

Do korzystania z Sieci Życia® można też wykorzystywać występujące na rynku urządzenia (różnego typu opaski z przyciskiem SOS, centralki itp.) dedykowane dla seniorów. Należy tylko przed zakupem skonsultować z nami czy dane urządzenie jest w stanie wysłać sygnał alarmowy.

UWAGA!

Zdecydowanie odradzamy kupowanie starszym osobom telefonów komórkowych z t.zw. przyciskiem SOS umieszczonym z tyłu aparatu. W praktyce starsze osoby bardzo często uruchamiają taki przycisk przypadkowo. Powoduje to ich zdenerwowanie i stres.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na zastosowanie rozwiązania opartego o telefon komórkowy to dla starszych osób polecamy zakupienie aparatu telefonicznego z klapką i umieszczonym przyciskiem SOS po stronie klawiatury pod klapką. Wówczas nie trzeba wykonywać żadnych czynności związanych z odblokowaniem klawiatury, a po zamknięciu klapki klawiatura jest zabezpieczona przed przypadkowym uruchomieniem.

Należy pamiętać też, że wszelkiego rodzaju lokalizatory GPS nie bardzo  nadają się do celów ratunkowych. Pomiar  GPS często wskazuje niedokładną lokalizację. Może okazać się, że ktoś będzie wzywał pomocy np. z terenu posesji nr 5, a GPS wskaże lokalizację kilka posesji dalej po drugiej stronie ulicy.

Przed zakupem telefonu czy opaski dla starszej osoby radzimy skorzystać z naszej bezpłatnej konsultacji, ponieważ co chwilę pojawiają się na rynku różne urządzenia dedykowane przez sprzedawców dla seniorów, a których z merytorycznych względów, w żadnym przypadku nie powinno się stosować do celów ratunkowych.

.

Powiedz o nas znajomym – możesz w ten sposób uratować komuś życie !