Przez   RADIO OBYWATELSKIE   rozumie się

środki łączności radiowej dla celów wolnych wypowiedzi

 i informacji na rzecz przyjaźni i solidarności

 między ludźmi wszystkich narodów. 

--------------------------------------------------------------------------------

Osoby  chcące  przystąpić  do Społecznej  Krajowej  Sieci Ratunkowej  jako Ratownicy lub Operatorzy Łączności  Ratunkowych  SKSR  mogą  to zrobić  przesyłając do Biura Zarządu Głównego deklarację członkowską.

Pobierz druk zgłoszenia format rtf,  format "doc",  format "pdf".

Zapraszamy wszystkich posiadaczy CB RADIO i radioamatorów.

→ Rola i zadania Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej

Zarejestrowani Ratownicy i Operatorzy Łączności Ratunkowych SKSR są uwzględniani w akcjach ratunkowych podczas sytuacji kryzysowych takich jak klęski żywiołowe, katastrofy, kominikaty Systemu Ostrzegania i Alarmowania prowadzonego przez Sztab Ratownictwa SKSR we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa itp.


--------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Główny PL-CB RADIO 

Europejska Federacja Radia Obywatelskiego (ECBF)